Obecné rady uchazečům

 1. Kde hledat práci?

 2. Životopis a motivační dopis

 3. Příprava na pohovor

 4. První dojem při pohovoru

 5. Průběh pohovoru

 6. Struktura pohovoru

 7. Zvážení dané pracovní nabídky

 8. Pracovní smlouva

 

 

1. Kde hledat práci?

 

Nejdůležitější při hledání zaměstnání je aktivně se o své budoucí místo zajímat. Čím více zdrojů využijete, tím větší je Vaše šance na úspěch. Nespoléhejte se tedy na jediný zdroj hledání, ale naopak kombinujte více způsobů.

 

Tradičním, ale stále efektivním zdrojem hledání je sledování inzerce v tištěných mediích. Pročítejte inzeráty v denním tisku i ve specializovaných přílohách, vycházejících pravidelně určité dny v týdnu.

 

Druhou, dnes již velmi rozšířenou formou hledání zaměstnání je sledování internetu. Možnosti hledání práce pomocí počítačové sítě se značně rozšířily a dnes se zájemcům o zaměstnání nabízí desítky pracovních serverů, které obsahují velké množství nabídek jak přímo od zaměstnavatelů, tak od personálních agentur. Webových stránek lze využít nejen pro aktivní hledání, ale můžete na ně i„vyvěsit“ své CV a čekat na reakce od případných zaměstnavatelů. Opět doporučujeme obě formy kombinovat. Další příležitostí je přímé oslovení společností, které jsou pro Vás zajímavé a ve kterých byste chtěli být zaměstnáni. Připravte si životopis, sepište vhodný motivační dopis a vybrané organizace sami kontaktujte, po dohodě je možná i jejich osobní návštěva. Při hledání práce se nezapomeňte obrátit na své okolí. Požádejte o pomoc známé. Mohou o nějaké vhodné pracovní příležitosti vědět, předat Vám zajímavý kontakt nebo se o Vás mohou zmínit dál. Okruh, který pak oslovíte se značně rozšíří.

 

Pokud hledáte zaměstnání a nechcete se spoléhat jen na úřady práce nebo ostatní, již uvedené možnosti, můžete oslovit personální agentury. Ty se zvláště ve větších městech stále častěji stávají prostředníky mezi společností, která chce obsadit určitou pracovní pozici, a uchazeči usilujícími o získání pracovního místa. Ať využijete jakékoli cesty, nestačí jen zaslat životopis a čekat nečinně na odpověď. Buďte stále aktivní a trpěliví, oslovujte další a další firmy! Vaše úsilí se určitě dřív nebo později vyplatí.

 

2. Životopis a motivační dopis

 

Životopis a motivační dopis jsou prvními dokumenty, které potenciální zaměstnavatel vidí. Jsou proto Vaší vizitkou a zároveň tím, co Vám buď otevře nebo naopak zavře dveře k pohovoru.

 

Motivační (průvodní) dopis je krátké pojednání o důvodech, které Vás vedou k rozhodnutí zúčastnit se výběrového řízení. Obsahovat by měl především název pozice, o kterou se zajímáte, místo, kde jste inzerát objevili a telefony či jiné spojení, na kterých si přejete být kontaktováni. V motivačním dopise stručně popište své schopnosti, které se k vybrané pozici vztahují. Závěrečná věta by měla poděkovat za čas věnovaný Vašemu dopisu a také přání, setkat se s personalistou na pohovoru, abyste měli možnost se mu představit osobně.

 

Životopis je stručné shrnutí Vašich dosavadních zkušeností. Jeho vypracování byste měli věnovat maximální pozornost. Měl by být přehledně uspořádán alespoň na část týkající se osobních údajů, vzdělání a část týkající se dosavadní praxe. Údaje by měly být uvedeny stručně, ale výstižně a seřazeny chronologicky od nejmladších k nejstarším. Je vhodné doplnit i ostatní znalosti a potenciálně zajímavé údaje, zejména vlastnictví řidičského průkazu a počítačové znalosti. Fotografie není nutnou součástí životopisu, pokud ji však přiložíte, nic nezkazíte. Někdy naopak může být výhodou.

 

Vyvarujte se pravopisných chyb a nesrozumitelných větných spojení. Snažte se uvádět co nejméně frází („Jsem inteligentní, sebevědomý, schopný, jsem komunikativní, loajální, nabízím příjemné vystupování, jsem ochoten učit se novým věcem, optimista se smyslem pro humor,“ apod.) Dovedete si snad představit, že by si někdo do životopisu napsal, že „nemá smysl pro humor“ nebo „není ochoten učit se novým věcem“? V některých případech se frázím možná nevyhnete, snažte se je však uvádět co nejméně. Mnohem lepší je uvést výsledky práce, ze kterých vyplývají výše uvedené vlastnosti – tak, aby personalisté, kteří již ve chvíli, kdy začnou číst Váš životopis, hned poznali, že jste uchazečem, kterého hledají. Na vaši pozici se může hlásit i několik desítek lidí. Chcete-li uspět, musíte se odlišit od „masy“ těch ostatních.

 

Někdy je vyžadován životopis i v cizím jazyce. I když jste si svými jazykovými znalostmi naprosto jisti, je rozhodně na místě, nechat životopis zkontrolovat rodilým mluvčím. Neriskujete tak odhalení svých jazykových nedostatků, navíc chyby svědčí o nedostatečné péči při vypracování. Životopis by neměl mít jinou formu než tištěnou.

 

3. Příprava na pohovor

 

Přijímací pohovor je osobní schůzka, při které si obě strany ujasňují své představy. Na přijímací pohovor jste pozváni na základě předvýběru dle základních požadavků a už to je první náznak, že jste pro potenciálního zaměstnavatele zajímavým kandidátem. Je tedy vhodné být před přijímacím pohovorem zdravě sebevědomý a řádně se na něj připravit. Včas si zjistěte celé a správné jméno společnosti, podívejte se na webové stránky společnosti a zjistěte si příslušnou kontaktní osobu. Dobrý dojem uděláte, když si z webových stránek zjistíte obecné informace o oblasti podnikání, nabízených produktech, počtu pracovníků, v kterých zemích společnost operuje, na jaké zákazníky se orientuje a další užitečné informace.

 

Na přijímací pohovor se vyplatí vzít si s sebou svůj životopis, který jste předtím do společnosti zasílali. Nebojte se připravit si před pohovorem životopis na stůl a občas do něj během pohovoru nahlédnout. Je určitě na místě mít po ruce kopie certifikátů, vysvědčení o posledním ukončeném vzdělání, doporučení a být připraven je předložit na vyžádání.

 

Dbejte na dochvilnost. Do společnosti přijďte včas, určitě ne pozdě, ale ani ne moc brzy (maximálně patnáct minut před začátkem pohovoru). Přijdete-li několik minut předem, máte o trochu stresu méně a máte dostatek času se aklimatizovat v cizím prostředí. Ještě před budovou nezapomeňte vypnout mobilní telefon, který by v průběhu schůzky vyrušoval nejen Vás. Když vstoupíte do prostor společnosti buďte příjemní a pozitivně naladěni. Nikdy nevíte, kdo bude rozhodovat o Vašem přijetí.

 

4. První dojem při pohovoru

 

Podle vzhledu a vystupování si lidé udělají úsudek o naší inteligenci, autoritě, důvěryhodnosti, kompetentnosti, věku i zdraví. Samozřejmě, že při pohovoru nejde jen o první dojem, ale pokud chcete dosáhnout svého cíle, musíte zaujmout druhou stranu hned od začátku. První dojem opravdu funguje a nepodceňujte, že jej můžete během několika dalších vět napravit. Prvním vkročením do společnosti se ocitáte před zraky mnoha lidí. Uvědomte si, že výběr nového kolegy nemusí být pouze na personalistovi nebo přímém nadřízeném, ale svými poznámkami ho mohou ovlivnit i ostatní zaměstnanci firmy, např. recepční. Již před pohovorem proto dbejte na dostatečnou časovou rezervu, abyste se mohli pozitivně naladit. Přirozený a příjemný úsměv je nutností.

 

V současné době je kladen velký důraz na oděv i účes. V souladu s tím, na jakou pozici a do jaké firmy se hlásíte, byste měli i vypadat. Pokud si nejste jisti, je lepší se předem informovat. K úspěchu vede decentní elegance, v které se především cítíte dobře. Kombinování výrazných barev a avantgardních doplňků není ten správný způsob, jak na sebe upozornit. To samé platí samozřejmě i při výběru parfému a líčení.

 

Prioritou je chovat se přirozeně. Nepřirozená gesta odhalí prakticky každý, o to víc pak zkušený personalista. První věty vyslovujte klidně, ale dostatečně nahlas. Vše, co vyslovíte, by mělo být zřetelné. Určitě se vyvarujte dlouhých souvětí, do kterých byste se později zapletli. Při svých odpovědích klidně gestikulujte, nenásilná gesta totiž svědčí o otevřené, přátelské a rozhodné osobnosti. Používejte spisovný jazyk, který ovšem není strojený a naučený.

 

Image a první dojem se nedá naučit. Přirozenost, vlídnost a připravenost podpoří sebevědomí a dobrý pocit, který bude vyzařovat i na okolí.

 

5. Průběh pohovoru

 

Průběh a styl pohovoru ukazuje na solidnost a profesionalitu budoucího zaměstnavatele. Standardní průběh pohovoru začíná prezentací obou zúčastněných stran, funkcí a zastupované společnosti. Dále následuje bližší představení dané pozice. Personalista s Vámi projde životopis a položí řadu dotazů, které detailněji konkretizují Vámi uvedené skutečnosti. Také by neměl zapomenout na charakteristiku společnosti a určitě dát prostor pro dotazy. Pokud se tak nestane, přihlašte se o ně. Vždy mějte dotazy předem připravené a to několik v zásobě. Nezapomeňte, že nejen zaměstnavatel hledá odpovídajícího pracovníka, ale i Vy hledáte práci, která Vám bude vyhovovat.

 

Věřte, že pohovorující nemusí být sám, ale může na Vás být připravená celá tzv. „komise“. Na druhou stranu se můžete ocitnout i v opačné situaci, tzv. v „panelovém“ pohovoru, kde bude více uchazečů najednou. V obou případech je zapotřebí předem potlačit stydlivost a nervozitu – jste tam pouze sami za sebe a ničeho se nebojíte.

 

6. Struktura pohovoru a otázky

 

V úvodu pohovoru s Vámi personalista většinou naladí přátelskou seznamovací atmosféru, nechá Vás se rozpovídat a později přejde k přesně mířeným otázkám, které vyžadují jasně dané odpovědi. K části vzdělání očekávejte otázky typu: „ proč jste si vybral právě tuto oblast studia“, „ co Vás vedlo k vypracování tohoto tématu diplomové práce“, „co bylo závěrem Vaší diplomové práce“, „co Vám toto vzdělání dalo“. V případě nedokončených studií se určitě personalista taktéž pozastaví. Zde je vhodné odpovědět konkrétně a upřímně, z jakého důvodu jste studia ukončili nebo přestoupili na jinou školu. U uchazečů, kteří mají již delší profesionální praxi nebude na část vzdělání kladen takový důraz jako u absolventů nebo uchazečů s kratší profesionální praxí. U pracovních zkušeností budou zpočátku kladeny otázky otevřeného typu, týkající se náplně práce, motivace k dané práci a pracovních vztahů. Na tyto otázky odpovídejte souvisle, snažte se odpověď co nejvíce rozvést – ne jako ve škole, kdy jste během zkoušení u tabule na otázky pedagoga odpovídali jednou větou nebo dokonce jen jedním slovem. Schopnost souvisle odpovídat na otevřené otázky se považuje za znak vyzrálosti a přirozené inteligence. Sledujte televizní diskusní pořady, všimněte si, že jejich účastníci také neodpovídají na otázky moderátorů jednou větou. Může se stát, že narazíte na dotaz, na který neexistuje jiná, než jednoslovná odpověď, obecně ale platí, že uchazeč musí hovořit mnohem více, než personalista. Až teprve v druhé části pohovoru, kdy účastník výběrového řízení pokládá otázky zástupcům společnosti, se role obrátí. Během rozhovoru si dělejte poznámky. Abyste nemuseli examinátorovi skákat do řeči, průběžně si dělejte heslovité zápisky, po skončení jeho projevu pak můžete na všechny nejasnosti zareagovat. Později můžete čekat uzavřené otázky, jejichž pomocí se většinou personalisté snaží zjistit detailnější informace k Vašim dosavadním pracovních zkušenostem nebo si tyto informace ujasnit či doplnit. Dále se jistě objeví další Počítejte také s dotazy typu: „ jaké byly konkrétní úspěchy na daném pracovním místě“, „jakým způsobem se Vám podařilo postoupit“, „jak probíhal konkrétní projekt“, „ kdo byli Vaši klienti/zákazníci“, „využíval jste v zaměstnání jazyky/jiné znalosti, dovednosti“. Téměř vždy přijde otázka: „proč jste pracovní místo opustili“ nebo „ jak se Vám líbil kolektiv/nadřízený“. Toto jsou otázky, na které musíte odpovědět upřímně, pravdivě, ale tak, abyste se nedostali k „pomlouvání“ svého minulého zaměstnavatele. Jinak hrozí nebezpečí, že budete jako konfliktní vypadat Vy. Mnoho personalistů klade také otázky zaměřené na zaměstnavatele jako takového, např. „čím se společnost zabývala“, „kolik měla zaměstnanců“, „jak se společnost stará o své zaměstnance“, „ na jaký segment trhu se společnost zaměřuje“ aj. V tomto případě se personalisté snaží zjistit, zda jste o společnost jako takovou měli zájem a jste o ní informováni.

 

V části pohovoru o pracovních zkušenostech padne určitě nespočet dalších otázek, které vyplynou z rozhovoru. Zde doporučujeme Vaše odpovědi systematicky a stručně zaměřovat na hlavní náplň práce a uvést konkrétní příklady, případně i konkrétní úspěchy. Vaše odpovědi by měly vždy vyznít tak, aby bylo zřejmé, že jste společnosti byli po celou dobu užiteční a svou práci jste dělali s maximálním nasazením. Přehnaná „vychloubačnost“ však také není na místě.

 

Kromě ujasnění tzv. „tvrdých“ dat, jako je právě vzdělání, zkušenosti, jazykové a jiné znalosti bude personalista zjišťovat všemi dostupnými způsoby i tzv. „měkká“ data. Většinou se jedná o otázky zaměřené na modelovou situaci, tedy: „ co byste dělal/a kdyby…“, „ jak byste řešila….“, „ kde byste získala informace pro…“. Pro úspěšné zvládnutí této části pomůže, když si předem promyslíte, jaká asi bude náplň práce na dané pozici, zjistíte si veškeré dostupné informace o společnosti a budete i trochu improvizovat. S velkou pravděpodobností se v této části přijímacího pohovoru objeví dotazy: „ co od nás očekáváte“, „proč bychom si měli vybrat právě Vás“, „ jaké jsou Vaše silné stránky“, „jak byste v nynější práci využil tuto schopnost…“, „ kdybyste se měl charakterizovat jedním slovem, co by to bylo“, „co je pro Vás v pracovním životě nejdůležitější“, „jak odpočíváte“, „kdybyste si mohl/a vybrat jedno místo na světě, kam byste se jel/a podívat“, „ jaká je nejdůležitější charakteristika dobrého nadřízeného“ aj. Při odpovědích na tyto otázky nebuďte přehnaně skromní. Určitě by neměla padnout slova jako „já nevím“, „to je jedno“ apod. Pro uchazeče bývá nepříjemná otázka „jaké jsou Vaše slabé stránky“. Nikdo není dokonalý. Nějakou odpověď byste tedy měli mít připravenou. Personalista může posoudit, nakolik umíte být sebekritičtí. Vhodnou odpovědí bývá např.: „ jsem někdy až moc pečlivá/ý“, „jsem často aktivní“ nebo jiná tak, aby se v určitém úhlu obrátila nejlépe ve Váš prospěch.

 

7. Zvážení dané pracovní nabídky

 

Pokud se má člověk o něčem zodpovědně rozhodnout, pak potřebuje dostatek informací. Stejné pravidlo samozřejmě platí i pro výběr zaměstnání. Budete-li se o své budoucí práci rozhodovat jen na základě neúplných informací, mnohdy se vaše volba může ukázat jako špatná. Pokud máte před sebou pracovní nabídku, případně několik nabídek zároveň, je podstatné nejen znát přesnou náplň práce na pozici, na níž máte nastoupit, ale mít i co nejvíce informací o společnosti jako takové a pokud možno i lidech, kteří v ní pracují.

 

Nejvíce se dozvíte při osobním pohovoru ve společnosti. Další informace o potenciálním zaměstnavateli můžete čerpat nejčastěji z jeho webových stránek, denního tisku i odborných časopisů. Rozhodně se také nezapomeňte přeptat vašich kamarádů a známých. Ti vám mnohdy mohou poskytnout informace, kterých se jinak v oficiálních materiálech nedopátráte.

 

Dále byste měli posoudit, nakolik se daná nabídka shoduje s vaším původním očekáváním. Do výběrového řízení byste měli vstupovat s určitými představami, které jsou velmi důležité i pro finální posouzení pracovní nabídky. Musíte mít jasno v tom, co chcete dělat, proč chcete ze svého současného zaměstnání odejít nebo kam se chcete dál vyvíjet. Když vás k rozhodnutí nepovede ani to, promyslete každou nabídku zvlášť a pokuste se vymezit její klady a zápory. Poté zvažte, jak závažná jsou všechna negativa a nakolik jsou vyvážena pozitivy. U pracovní nabídky je určitě důležité zvážit např. délku dojíždění, prostory, kde budete pracovat, nabízenou mzdu i ostatní benefity, stejně jako firemní kulturu, kolektiv, v němž byste případně měli působit, jeho atmosféru, převládající typ vztahů atd.

 

Při rozhodování o „nejlepším“ zaměstnavateli získáte většinu informací, jak už jsme si říkali, vhodně položenými otázkami. Nedržte se pouze jen „tvrdých dat“, přihlédněte i k vašim dojmům a pocitům, které jste si z návštěvy společnosti odnesli. Pokud jdete do společnosti na pohovor, rozhlížejte se, buďte vnímaví k atmosféře společnosti a k tomu, jak na vás působí prostředí jako takové. Ačkoli se tyto dojmy někdy jen těžko vyjadřují, přihlédněte při rozhodování i k nim.

 

Na závěrečné rozhodnutí si v každém případě nechte trochu času, minimum je jeden den. Nenechejte se svým potenciálním zaměstnavatelem vmanipulovat do zbrklého rozhodnutí, kterého byste později litovali.

 

8. Pracovní smlouva

 

Jednání o pracovní smlouvě představuje krok, který se v žádném případě nevyplatí podcenit a naopak je podstatné věnovat mu dostatek času. Právě pracovní smlouva je v procesu hledání práce jakousi pomyslnou korunou vašeho úspěchu.

Smlouvu se zaměstnavatelem byste měli podepsat včas, což znamená nejpozději v den dohodnutého nástupu do práce, a to ještě před začátkem práce samé. Pokud je to možné, nenechávejte předložení a podpis pracovní smlouvy až na tento moment, ale snažte se pracovní smlouvu, nebo alespoň její návrh vyžádat již dříve. Není-li tento postup pro zaměstnavatele přijatelný, buďte na podpis smlouvy připraveni. Vyplatí se vám již předem se poučit, co všechno má pracovní smlouva obsahovat. Abyste se neocitli v nevýhodném postavení, ujasněte si veškeré pracovní a mzdové podmínky, informujte se o svých právech a povinnostech a o přesné náplni práce. Předloženou pracovní smlouvu si pak důkladně prostudujte a zkontrolujte, zda obsahuje všechny náležitosti. Naprostá důvěra v serióznost potenciálního zaměstnavatele by se vám nemusela vyplatit. V den nástupu byste měli mít smlouvu již v ruce, protože vašemu klidu a pracovní pohodě by určitě práce tzv. na dobré slovo nijak neprospěla.

Dle Zákoníku práce musí každá pracovní smlouva povinně obsahovat tři základní údaje, a to: druh práce, místo jejího výkonu a den vzniku pracovního poměru (den vašeho nástupu). Druh práce by měl být specifikován názvem pozice, na níž nastupujete, ale ideálně i upřesněním okruhu činnosti, nebo ještě lépe uvedením pracovní náplně s přesným popisem činností.

Dalším nezbytným bodem je označení místa výkonu práce – nejlépe konkrétní adresa firmy. Se zaměstnavatelem ale můžete sjednat i širší místní vymezení, jako např. město, kraj.

Vedle uvedených povinných náležitostí lze ve smlouvě sjednat také délku zkušební doby, mzdové podmínky, způsob odměňování, upravenou pracovní dobu, dobu trvání pracovního poměru, konkurenční doložku atd. Důležité je vědět, že předloženou smlouvu máte právo modifikovat nebo dokonce nově navrhnout znění jednotlivých bodů. Dle našich zkušeností tuto možnost zatím čeští zaměstnanci využívají jen minimálně. Někdy se může jednat jen o neznalost vlastních práv, většinou se však uchazeči připomínkám brání z obavy, že místo nakonec nedostanou. Uvědomte si však, že uzavřením pracovního poměru je oboustrannou „dohodou“, na jedné straně jste vy se svými zkušenostmi, znalostmi, které chcete firmě nabídnout, na straně druhé je zaměstnavatel se svou nabídkou a zázemím.

 

 1. Registrace uživatele a přihlášení

 2. Vyplnění profilu

 3. Akreditace

 4. Přihlášení se na brigádu

 5. Co sebou na brigádu

 6. Žádost o výplatu

Registrace uživatele a přihlášení

Uživatelské jméno je Váš email, heslo Vám přijde emailem po registraci.

Vyplnění profilu

 1. Po přihlášení je nutné vyplnit nastavení vašeho profilu.
 2. Rozkliknete Nastavení profilu a na kartě Schopnosti můžete specifikovat Vaše dovednosti v jednotlivých oblastech.
 3. Na kartě CV zadáte data o vzdělání. Můžete zde vložit Váš životopis. Velmi důležité je vyplnění karty Práce.
 4. V tabulce Nastavení práce upřesníte čas, místo i obory činnosti. Na této kartě vyplňte Nastavení práce hlavně čas, který chcete brigádě týdně věnovat – Mám volných … hodin týdně.
 5. Důležitý je také výběr preferované oblasti. Více oblastí vyberete podržením klávesy Ctrl při výběru oblasti.
 6. Dalším krokem je výběr oborů činnosti. Zde specifikujete konkrétní obor, ve kterém chcete pracovat. V tabulce Mám zájem o upřesníte druh práce o který máte zájem.
 7. Pokud si přejete být rychle informováni o vhodných nabídkách v tabulce Zasílat informace na mail vyberte položky, které budou zasílány na váš email.

 

Akreditace

 1. Pro přímou rezervaci brigád a pro zvýšení vaší atraktivity pro zaměstnavatele máte možnost akreditace.
 2. Akreditace se skládá ze dvou kroků:

  1. Složení zálohy 300 Kč na účet: 602 247 00 00 / 6000 jako variabilní symbol uveďte vaše rodné číslo do zprávy pro příjemce „Akreditace a vaše jméno“

  2. Zaslání emailu na adresu info@bezfronty.cz s předmětem Akreditace a vaše jméno, do těla mailu uveďte „prosím o provedení akreditace a termín úhrady.

  3. Do dvou dnů jste akreditováni

 3. Záloha je kdykoliv vratná na základě zaslání žádosti o vrácení zálohy na mail info@bezfronty.cz

 4. O zálohu můžete přijít jen pokud nedorazíte na předem domluvenou brigádu.

 

Přihlášení se na brigádu

 1. Vyberte si brigádu, nejlépe v seznamu: Brigády – Vypsané – Volné

 2. Přihlášení na brigádu proveďte na konci řádku, nebo tlačítkem volby ve spodní části obrazovky ( u detailu brigády )

 3. Jestliže jste akreditovaní a brigáda to umožňuje jste na brigádu okamžitě přijati a u brigády bude nápis „Přijato“. Hned se vám odkryjí veškeré podrobnosti o brigádě.

 4. Jestliže akreditovaní nejste nebo to brigáda neumožňuje rozsvítí se vám po přihlášení u brigády „Přihlášeno“. V takovém případě čekáte zda vás odpovědný pracovník přijme a brigáda dostane status „Přijato“. Většinou jste před přijetím kontaktováni, ukončení přijímání končí obecně 12 hodin před zahájením brigády.

 5. Jestliže máte u brigády napsáno „Přijato“ na nic neváhejte a řiďte se instrukcemi uvedenými v podrobnostech brigády.

 

Co sebou na brigádu

 1. Na kartě Práce jsou 3 dokumenty připravené k tisku:
  • dohoda o provedení práce
  • formulář o vyplnění výkonu
  • pravidla – pro Vaší osobní potřebu (není nutné je nosit sebou na brigádu)
 2. Sebou na brigádu si vezmete vytisknutou Dohodu o provedení práce a hlavně Formulář o vyplnění výkonu – tento formulář Vám musí potvrdit zaměstnavatel.
 3. Dále sebou vezměte průkaz totožnosti.
 4. V případě, že je třeba doložit další dokumenty najdete jejich seznam v podrobnostech pro brigádníky.
 5. V den brigády by jste měli být připraveni, tak abyste mohli bez problémů splnit pracovní úkol. Důležité je vzít v úvahu: místo výkonu práce (interiér – exteriér; přizpůsobit oblečení) čas (možnost stravování) druh práce (vhodné pracovní oblečení)

Žádost o výplatu

 1. Žádost o výplatu zadáte na listu Výplaty.
 2. Otevřete si Novou žádost a vyplníte počet odpracovaných hodin od – do.
 3. Zkontrolujete si odpracované hodiny. Stručně uvedete popis práce.
 4. Pro výplatu je důležité mít podepsaný Formulář o vyplnění výkonu.
 5. Po schválení Vaší výplaty bude v kolonce Stav uveden datum výplaty. Pokud není uvedeno jinak bude Vám částka poukázána na Váš účet.
E-mail:
Dotaz: